HOC TIENG ANH

600GB tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/0B9yWCMkYu6WvNVJWWm5LLUg4c3c
90 video học phát âm TA: https://drive.google.com/drive/folders/0B7KTnvctCEkxb1hNeUV3LWx6WlU
Toiec Practice Club: https://drive.google.com/drive/folders/0B2V7RCAiO4V6bDNuR01IUUZZV2c?usp=sharing
Tài liệu khóa ngữ pháp TA: https://drive.google.com/drive/folders/0B0P98bMjL3wvblJFLTNVdmhZdGM
Tài liệu NN24h: https://drive.google.com/file/d/0BxTiCFFwjdWSY0czM2picU5JVFU/view#640363y203v2q274b413z2a4y2140313
KHO TÀI LIỆU TIẾNG ANH LANGMASTER: https://drive.google.com/drive/folders/0B4qLaKaiV1M6aDJDMEJ0M2VEUTQ
Ielts 7.0: https://www.fshare.vn/file/9F41H1GY5L84

TRỌN BỘ 7 BỘ SÁCH HỌC TỪ VỰNG – NGỮ PHÁP – PHÁT ÂM từ band 1.0 tới band 9.0
1. Bộ sách huyền thoại English Grammar in Use
Đủ 3 phần:
Basic – Band 1.0-5.0
Intermediate – 5.0-7.0
Advanced – 7.0-9.0
Sách dùng cả để học từ cơ bản và tra cứu về sau, đặc biệt là cuốn Advanced.
Link: http://www.mediafire.com/file/402i75bc0xe5c1q/Grammar+in+Use+Collection.rar
2. Bộ sách Destination B2 và C1&C2, với phần từ vựng – ngữ pháp theo từng chủ điểm rất rõ ràng, bài tập hiệu quả. Một trong những bộ sách từ vựng – ngữ pháp hay nhất mọi thời đại.
Gồm 2 cuốn:
B2: Band 5.0-6.5
C1-C2: Band 7.0-9.0
B2: http://www.mediafire.com/view/42r9wm6c9c2yoka/Destination_B2.pdf
C1&C2: http://www.mediafire.com/view/o8y55lx834zr5yy/Destination_C1%26C2.pdf
3. Barrons Essential Words for the IELTS – sách của Barrons lúc nào cũng khoa học, dễ học và hiệu quả cao.
Band: 6.0-8.0 :
http://www.mediafire.com/file/6mo0yomafcosfoc/Barron%27s+Essential+Words+for+the+IELTS.rar
4. Cambridge Advanced Vocabulary for IELTS – sách hơi khó học một chút, tuy nhiên lợi thế là áp dụng luôn được Từ vựng vào thẳng bài trong đề thi tương đương đề IELTS thật.
Band: 6.0-8.0: http://www.mediafire.com/download/fhddt0ttvphx96z/Vocab_for_IELTS_Advanced.rar
5. Vocabulary Files C2 – sách được thiết kế đơn giản: từ vựng – bài tập áp dụng, rất dễ học, mà từ vựng trong sách rất hay.
Band 7.0 tới 9.0
Link: http://www.mediafire.com/file/bc9caa3bse14yzl/Vocabulary+Files+C2.rar
6. Sách Pronunciation Workshop theo phát âm chuẩn US. Đặc điểm: đơn giản, dễ học.
Band 1.0 tới 6.0
Bản dưới đây chưa bao gồm Audio/Video.
Link: http://www.mediafire.com/file/5hobzz252k1sb2d/Pronunciation+Workshop.pdf
7. Cuốn sách huyền thoại Spoken English, với nhiều kỹ thuật và bài tập phát âm ở trình độ nâng cao. Ngoài ra sách cũng có các kiến thức khác về Speaking (informal) như Slang, Phrasal verbs, idioms/cliches.
Band 6.0-9.0
Link: http://www.mediafire.com/file/vc95tv4evd6b562/Spoken+English.pdf

error: Content is protected !!