Tổng hợp các công cụ hỗ trợ làm SEO

Tổng hợp các công cụ hỗ trợ làm SEO

Tổng hợp các công cụ hỗ trợ làm SEO

Tổng hợp các công cụ hỗ trợ làm SEO
[.] và share nếu cần thiết

I. Công cụ hỗ trợ SEO

Spin content editer (Trộn nội dung)
Checklinksite
Ranking Helu, Test rank key #1 (Kiếm tra thứ hạng từ khóa) https://goo.gl/6MsXJv
Test DA, PA (Kiếm tra PA, DA của website) http://www.checkmoz.com/
Check CSS3 (Kiểm tra lỗi lập trình CSS3) https://goo.gl/XNa9la
Check HTML5 (Kiểm tra lỗi lập trình HTML5) https://goo.gl/ipiApC
Nội dung trùng lặp (Kiểm tra nội dung trùng lặp của bài viết đã được Google index) http://smallseotools.com/plagiarism-checker/
Gỡ backlink xấu (Gỡ bỏ backlink xấu) https://goo.gl/oaG82v
Độ chuẩn SEO (Chấm điểm chuẩn SEO của Web) https://goo.gl/2HfZo3
Tốc độ website (Kiểm tra dung lượng website) https://goo.gl/mpI3mJ
Dung lượng website (Công cụ khác để kiểm tra tốc độ web)
Nén size ảnh, Compressor.io hoặc TinyPNG. (Nén ảnh giảm dung lượng tải ảnh trên website) https://goo.gl/XVEDM4
Hiển thị trên di động (Kiếm tra mức độ thân thiện di động của website)http://ami.responsivedesign.is/
Kiểm tra mã nguồn web (Kiểm tra mã nguồn, nền tảng của 1 website) http://builtwith.com/
Công cụ phân tích

Google Keywords (Phân tích từ khóa)
Keywordtool.io (lấy từ khóa đề xuất)
Google Analytics (Phân tích website)
Google Webmaster Tool (Quản trị website)
Google Trends (Xu hướng tìm kiếm người dùng)
Google Index (Gởi nội dung mới cho Google Index)
Pagespeed Insights (Kiểm tra tốc độ website – dành cho SEOonpage)
Google Structured Data (Kiểm tra cấu trúc website – dành cho SEOonline)
Công cụ thiết kế

Vẽ chibi online https://goo.gl/XfVWPm
Pixlr online http://www.toilaquantri.com/p/pixlr-online.html
Photoshop online https://goo.gl/4DfV1m
Ghép ảnh online https://goo.gl/LBKgjC
Công cụ Mã hóa code

Thử mã Javacript, Chạy mã Javacript
Mã hóa code
CÁC BÀI VIẾT NÓI VỀ SEO

SEO là gì? https://goo.gl/FN30mQ
Cách xin việc trong ngành SEO https://goo.gl/GVIDjp
Các SEOer chuyên nghiệp hiện nay làm SEO như thế nào? https://goo.gl/yBt2Sb
04 yếu tố quan trọng trong SEO https://goo.gl/AVbfjj
Kế hoạch SEO trong 6 tháng https://goo.gl/Z02rji
Cách SEO fanpage lên top Google và Facebook https://goo.gl/l1OEFz
Cách tìm diễn đàn chất lượng để đi link https://goo.gl/gRqNoM
Trở thành Leader SEO trong 1 năm https://goo.gl/LN6Mho
II. Các công cụ hỗ trợ làm SEO

1. Công cụ Phân tích từ khóa:

Adwords Keyword Planner FREE
Bing Keyword Tool FREE
KeywordTool.io FREE
UberSuggest FREE
WordStream FREEMIUM
WordTracker TRIAL
Keyword Toaster FREE
Merge Words FREE
2. Công cụ Kiểm Tra Backlink

Ahrefs FREEMIUM (Khuyên dùng)
MajesticSEO FREEMIUM (Khuyên dùng)
Open Site Explorer FREEMIUM
Google Search Console External Link FREE
Bing Webmaster Link Explorer FREE
SEO PowerSuite – SEO SpyGlass FREEMIUM
Link Diagnosis
BackLinkWatch,
WebMeUp,
MoonSearch,
Monitor Backlinks,
RankSignals,
Site Explorer,
BackLinkTest,
OpenLinkProfiler,
Open Site Explorer
3. Công cụ gỡ bỏ link xấu

Link Detox PREMIUM
RMOOV PREMIUM
Disavow Link Tool FREE
4. Theo dõi thứ hạng từ khóa

SEO Powersuite – Rank Tracker FREEMIUM
SEO SERP Workbench FREE
SERPS.com Rank Checker FREEMIUM TRIAL
Rank Watch TRIAL
Pro Rank Tracker PREMIUM
Rank Ranger TRIAL
Ranking.helu.vn
5. Ứng dụng di động

Pro Rank Tracker (Android) / Pro Rank Tracker (iOS) PREMIUM
Rank Ranger (Android) / Rank Ranger (iOS) TRIAL
SEO Watcher (Android) FREEMIUM
SERP Mojo (Android) FREE
6. Công cụ SEO tổng thể

Moz PREMIUM
Searchmetrics PREMIUM
BrightEdge PREMIUM
Dragonmetrics PREMIUM
SEO PowerSuite FREEMIUM
ScrapeBox PREMIUM
Similarweb
7. Công cụ theo dõi SEO trending

MozCast FREE
Algoroo FREE
8. Công cụ tối ưu website

SEORCH FREE
SiteLiner FREEMIUM
Screaming Frog SEO Spider FREEMIUM
Xenu Link Sleuth FREE
SEO PowerSuite – Website Audit FREEMIUM
9. Kiểm tra mã nguồn Website

BuiltWith
III. Các website trao đổi traffic

FACESEO.VN – Khuyến kích lựa chọn
TRAFFIC4SEO – Khuyến kích lựa chọn
IVIEW PRO – Khuyến kích lựa chọn
HITLEAP. COM – Thận trọng khi sử dụng công cụ này để tránh Spam
ALEXASURF.NET
ALEXAMASTER.NET
AUTOSURF.COM.AU
HIT4HIT.ORG
OTOHITS.NET
10KHITS.COM
VIEWRAISE.COM
IV. Phần mềm SEO

iClick (Trao đổi view)
SEOquake (Kiểm tra Heading, Tiêu đề, Mô tả, Sitemap…)
Alexa Rank Plugin for Chrome (Kiểm tra Alexa rank của một Website)
GSA (Xây dựng link, bắn tin tự động)