Nữ sinh học giỏi nhưng nhà nghèo: "Nếu được đi học, em sẽ cố gắng đi làm thêm"

Nữ sinh học giỏi nhưng nhà nghèo: "Nếu được đi học, em sẽ cố gắng đi làm thêm"

Nữ sinh học giỏi nhưng nhà nghèo: “Nếu được đi học, em sẽ cố gắng đi làm thêm”

Nghệ An quê tôi là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước. Không phải là nơi có nền kinh tế khá gi